Arbeidsmiljøloven sykt barn

§ 12-9. Barns og barnepassers sykdom – Arbeidstilsynet

§ 12-9. Barns og barnepassers sykdom

(1) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a. for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt,; b. hvis barnet skal følges til …

Rettigheter når man har syke barn – Altinn

Altinn – Rettigheter når man har syke barn

14. feb. 2022 — Omsorgsdager omtales ofte som “sykt barn-dager”. Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Omsorgsdager brukes av …

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon – NHO

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Hjemme med sykt barn – Hovedorganisasjonen Virke

Hjemme med sykt barn – Virke – Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

Alle ansatte som har omsorg for ett eller to barn, har rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår. Ansatte med omsorg for mer enn to …

Lov om folketrygd (folketrygdloven) – II. Omsorgspenger ved …

For at arbeidstakeren skal få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren, må barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring …

Omsorgspenger – nav.no

Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for.

Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for

Rettigheter ved sykt barn eller barnepasser | Visma Blog

5. jan. 2023 — Vi ser altså at i forbindelse med sykt barn eller barnepasser, har arbeidstaker rett til permisjon, og rett til omsorgspenger som skal dekke …

Arbeidstakere som har omsorg for barn har til tider behov for fri fra jobb på grunn av sykt barn eller barnepasser. Vi ser nærmere på reglene.

Egenmelding ved syke barn – Simployer

Egenmelding ved syke barn | Simployer

– Ved barn og barnepassers sykdom kan arbeidstaker bruke egenmelding de tre første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Fra den fjerde dagen kan …

Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.

Hvem skal være hjemme med sykt barn? – Compendia

Å være hjemme med sykt barn er en lovbestemt rettighet. Arbeidsgiver kan altså ikke styre bruken på samme måte som ved, for eksempel fri ved tilvenning til …

Det virker som om enkelte medarbeider må ta hele byrden, fremfor å dele med sin partner. Kan lederen ta dette problemet opp til diskusjon?

2. Sykepenger ved barnepassers sykdom. Folketrygdloven § 3 …

2. Sykepenger ved barnepassers sykdom. Folketrygdloven § 3-22. Ferieloven § 10 nr. 4 – stortinget.no

Permisjonsretten i arbeidsmiljøloven er fulgt opp i folketrygdloven med rett til sykepenger ved barns sykdom, men ikke ved barnepassers sykdom. Ved barnpassers …

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Keywords: arbeidsmiljøloven sykt barn