Nær familie definisjon

Bilag 10 LO-NHO Avtalen om korte velferdspermisjoner med …

Fellesoverenskomsten for byggfag 2018-2020 – Bilag 10 LO-NHO Avtalen om korte velferdspermisjoner med tillegg avtalt mellom norsk industri og… – Lovdata

Mange tariffavtaler definerer nærmeste familie slik: Personer som står i et nært slektskapsforhold til arbeidstaker, som ektefelle eller samboer, barn, søsken, …

Bilag 10 LO-NHO Avtalen om korte velferdspermisjoner med tillegg avtalt mellom norsk industri og…

Permisjon ved dødsfall i nær familie – Compendia24

Nær familie. Søsken, foreldre, barn og ektefelle.

Nær familie

2. jun. 2020 — Når det gjelder «nær familie» er dette tydelig avgrenset og definert i bokstav b. Dette må forstås som en uttømmende liste. Innholdet i …

§ 2 Definisjoner – Nasjonal sikkerhetsmyndighet

15. aug. 2014 — Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstageren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, …

Tariffavtale NHO-LO – Avtale om Velferdspermisjoner

21. jan. 2021 — Nær familie defineres vel som direkte loddrett og horisontalt slektskap. Barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og søsken.

Er onkel, tante og søskenbarn “næmeste familie”?

I Pasient- og brukerrettighetsloven (§ 1-3 bokstav b) er rekkefølgen til de nærmeste pårørende definert. Rekkefølgen er: Ektefelle eller den pasienten lever …

Nærmeste pårørende – Wikipedia

Om din mor/far er død, og din onkel har oppdratt deg vil jo onkler og tanter defineres som nærmeste familie. Siter …

Hva er definisjonen på “nærmeste familie”? – Diskusjon.no

1. Velferdspermisjon med lønn · Dødsfall Ved dødsfall i nær familie, eller andre som har stått arbeidstaker særlig nær, kan det innvilges inntil 5 dager i …

Velferdspermisjoner – eHåndbok

Velferdspermisjoner

Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter …

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Lønnet og ulønnet permisjon – Altinn

Altinn – Lønnet og ulønnet permisjon

Keywords: nær familie definisjon, nærmeste familie, hva er nær familie, hvem er nærmeste familie