Omsorg for barn ansiennitet

Ansiennitet | Høyere lønn | Rettigheter ved nedbemanning

Ansiennitet | Høyere lønn | Rettigheter ved nedbemanning | Fagforbundet

27. sep. 2021 — Har du vært hjemme med omsorg for barn, eldre eller syke, kan dette regnes som ansiennitet og gi deg høyere lønn. I noen tariffavtaler kan …

Lang ansiennitet kan både gi deg høyere lønn og gjøre deg tryggere ved nedbemanning og permittering. Les om ansiennitet hos Fagforbundet

Sjekk om du har riktig lønn: Her er det du må vite – Fagbladet

Sjekk om du har riktig lønn: Her er det du må vite – Fagbladet.no

22. mar. 2019 — Hovedtariffavtalen i kommunen (KS) sier at du kan få kompensert for manglende ansiennitet hvis du har vært hjemme med omsorg for barn eller …

Visste du at omsorg for egne barn kan regnes som relevant arbeidserfaring og dermed gi høyere lønn?

Ett enkelt spørsmål kan gi lønnshopp på 40 000 i året

Hovedtariffavtalen for kommunene sier at du kan få kompensert for manglende ansiennitet hvis du har vært hjemme med omsorg for barn eller …

Får man ansiennitetstillegg for barn? – Kvinneguiden

27. sep. 2021 — Har du vært hjemme med omsorg for barn, eldre eller syke, kan dette regnes som ansiennitet og gi deg høyere lønn. I noen tariffavtaler kan …

Sjekk om du har riktig lønn: Her er det du må vite – Fagpressenytt

*Omsorgstjeneste inntil 3 år – omsorg for barn eller pleie av eldre/syke … ansiennitet (av annen grunn) og 1 år for omsorg for eget barn.

Hæ? Får man ansinitet for å være hjemme med barn???

Beregning av lønnsansiennitet er viktig for mange yrkesgrupper ved Oslo … Omsorgsarbeid/tjeneste: Som omsorgsarbeid menes omsorg for barn, eldre og syke.

Beregning av lønnsansiennitet – eHåndbok

Beregning av lønnsansiennitet

For at arbeidsgiver skal kunne beregne korrekt ansiennitet, er det en forutsetning at du … Fødselsattest for barn eller annen offentlig dokumentasjon ved …

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Beregning av lønnsansiennitet – Helse Bergen

30. mai 2020 — Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. (…) Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for yrkesgrupper som følger minstelønnssatser i Helse Bergen. Gjelder ikke for leger, tannleger og psykolo…

Beregning av ansiennitet i KS – Norsk Lektorlag

13. mai 2019 — Du får ikkje godskrevet to ansiennitetar for det same tidsrommet, altså at dersom du var heime med i 2 år med eit lite barn, så får du kun …

Lønnsansienniteten beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaringen din.

Ansiennitet – arbeid i hjemmet – Jobb og karriere – Diskusjon.no

Keywords: omsorg for barn ansiennitet, ansiennitet for barn