Støtte barn

Barnetrygd – nav.no

9. feb. 2018 — Hvis barnet har deltidsplass i barnehage, kan du ha rett på halv kontantstøtte. Full kontantstøtte per barn er på 7.500 kroner.

Pengestøtte når du har barn under 18 år.

Har du barn? Her er støtteordningene du bør vite om – DNB

Kontantstøtte er penger du kan få hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke er i barnehage på full tid. Hvis barnet ditt er adoptert kan du få …

Kontantstøtte – nav.no

Hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i fulltids barnehage med offentlig tilskudd, kan du ha rett til kontantstøtte. Dersom barnet har deltidsplass …

Pengestøtte når du har barn mellom 1 og 2 år som ikke har fått fulltidsplass i barnehage.

15 stønader foreldre kan ha krav på – Babyverden

15 stønader foreldre kan ha krav på | Økonomi, rettigheter og stønader | Babyverden.no

Få barn · Rett til gratis svangerskapskontroll. Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. · Foreldreansvar. Blir barnet født fra …

Barnetrygd, overgangsstønad og boligstøtte. Foreldre kan ha rett til mange stønader fra det offentlige for å dekke utgifter som er knyttet til forsørging av barn.

Få barn | Norge.no

Fritekst: Hvem kan søke: Barn, unge, eller foreldre (148); Frivillige organisasjoner (163); Andre (130). Hva slags støtte: Fadder/Guide (12); Utstyr (86)

Ungfritid.no / Støtteordninger

Denne mener vi selvsagt er den kuleste støtteordningen for barn og unge. Her kan du få støtte til å sette i gang med nesten hva du vil – enten det er musikk …

Ung? Her kan du søke om pengestøtte – Frifond

Ung? Her kan du søke om pengestøtte

24. mai 2022 — Støtten gis per barn. Mer om kontantstøtte hos NAV . Er du alene om omsorgen? Er du alene om omsorgen til barnet …

Stønads- og trygdemuligheter for foreldre – Ung.no

Stipendportalen.no – Alle stipender, legater og støtteordninger i Norge. Få tilskudd til ditt prosjekt eller stipend til din utdanning.

Barn og ungdom – Stipender, legater, tilskudd og støtteordninger

Stipendportalen.no – Alle stipender, legater og støtteordninger i Norge. Få tilskudd til ditt prosjekt eller stipend til din utdanning.

Keywords: støtte barn