Velferdspermisjon sykdom i nær familie

Pårørendes rettigheter – NHI.no

27. apr. 2021 — Det følger direkte av loven hvem arbeidstaker kan gi omsorg til iht. permisjonsretten og det er hhv. foreldre, ektefelle, samboer og registrert …

Rett til permisjon ved “syk samboer” eller “syk mor”? – LO

Rett til permisjon ved “syk samboer” eller “syk mor”? | Landsorganisasjonen i Norge

Velferdspermisjon fra arbeidsgiver. Se oversikt: Alternativer til sykmelding. Selv om omsorg for familiemedlemmer/nære pårørende ikke i seg selv gir rett til …

De fleste er kjent med at en arbeidstaker har krav på permisjon fra jobb ved  ”sykt barn”. Ikke like mange vet at det samme kan gjelde ved sykdom hos for eksempel en samboer eller en mor.

Sykdom hos pårørende – Helsedirektoratet

Arbeidstaker har rett til permisjon for å pleie nærstående i livets sluttfase og i for å gi nødvendig omsorg til nære familiemedlemmer.

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Permisjon for pleie og omsorg av nærstående – Virke

Permisjon for pleie og omsorg av nærstående – Virke – Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

Alvorlig sykdom hos en av dine nærmeste påvirker også deg som pårørende. Det gjelder både følelsesmessig, praktisk og økonomisk. Men du har også visse …

Hvis jeg er pårørende til en som har blitt alvorlig syk

Hvis jeg er pårørende til en som har blitt alvorlig syk | Danske Bank

Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager for å ta deg av nære pårørende som har et nødvendig pleie- eller omsorgsbehov.

Alvorlig sykdom hos en av dine nærmeste påvirker også deg som pårørende. Det gjelder både følelsesmessig, praktisk og økonomisk. Men du har også visse rettigheter som pårørende. Her er noen tips du bør være oppmerksom på.

Omsorg for nære pårørende – Kunnskapsbasen – NTNU

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående.

§ 12-10. Omsorg for og pleie av nærstående – Arbeidstilsynet

§ 12-10. Omsorg for og pleie av nærstående

Ved dødsfall i nær familie, eller andre som har stått arbeidstaker særlig nær, kan det innvilges … Særlig om velferdspermisjon ved sykdom hos nærstående:.

Velferdspermisjoner – eHåndbok

Velferdspermisjoner

Dekkes av arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 12-8. Barns og barnepassers sykdom, Inntil 10 dager årlig til hver av foreldrene. 15 dager ved omsorg for mer enn to …

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Lønnet og ulønnet permisjon – Altinn

Altinn – Lønnet og ulønnet permisjon

8. feb. 2023 — Pengestøtte når du pleier et barn eller en voksen som er syk eller skadet. … Har du mistet noen i nær familie? Da kan du ha rett til ulike …

Tar vare på noen som er syk eller skadet – nav.no

Pengestøtte når du pleier et barn eller en voksen som er syk eller skadet.

Keywords: velferdspermisjon sykdom i nær familie, permisjon ved sykdom i nærmeste familie, alvorlig sykdom i nær familie